Polityka prywatności / cookies

Polityka prywatności

Niniejszy dokument precyzuje zasady Polityki prywatności/ wykorzystywania cookies Sklepu Internetowego ErgoPoint.com.pl, 4kidsPoint.pl (dalej jako “Sklep Internetowy”) prowadzonego przez GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon. Administrator danych osobowych:

 • GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon, ul. Brody 79, 43-450 Ustroń, NIP 5482585928, REGON 242993315. Podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności/cookies prosimy kontaktować się ze Sklepem Internetowym:

 • pocztą tradycyjną pod adresem GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon, ul. Brody 79, 43-450 Ustroń
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - dla sklepów ErgoPoint.com.pl e-mail: bok@ergopoint.com.pl; dla sklepu 4kidsPoint.pl e-mail: bok@4kidspoint.pl
 • formularza kontaktowego dostępnego w każdym ze sklepów
 • pod telefonem +48 577877311

Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego ze szczególną dbałością podchodzi do ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego, co obejmuje między innymi dobór i stosowanie odpowiednich środków technicznych (między innymi o charakterze programistycznym, organizacyjnym, ochrony fizycznej), mające na celu ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w poniższych celach i zakresach:

 • podjęcia działań przed zgłoszeniem chęci zawarcia umowy na żądanie Klienta (np. założenie Konta Klienta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym (jak adres e-mail, ustanowione hasło, płeć, wiek, imię i nazwisko) oraz dane celem realizacji zamówienia (jak adres do wysyłki). Dane są przetwarzane celem świadczenia usług wymagających założenia konta, obejmujących prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia;
 • w celu świadczenia usług niewymagających założenia konta i złożenia zamówienia, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka oferty, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności w Sklepie internetowym (dane dotyczące przeglądanych Towarów, dane dotyczące sesji urządzenia, z którego korzystasz, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP);
 • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (realizacji Zamówienia – np. doręczenia Zamówienia), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy złożeniu Zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta Klienta, dodatkowo ustalone hasło;
 • dla celów optymalizacji korzystania ze Sklepu internetowego (przyjazność interfejsu, statystyki korzystania z funkcjonalności, bezpieczeństwo platformy Sklepu Internetowego) przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu wynikającego z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury o charakterze prawnym, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy założeniu Konta Klienta lub złożeniu Zamówienia lub dane gromadzone dla celów optymalizacji korzystania ze Sklepu internetowego;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Klienta dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach oraz pytaniach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Klienta na Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • dla celów prowadzenia działań marketingowych Towarów i Usług oraz naszych kontrahentów, przetwarzamy dane osobowe Klienta podane przy tworzeniu Konta Klienta, dane o aktywności w Sklepie internetowym (dane rejestrowane i przechowywane za pomocą plików cookies takie jak historia zamówień, przeglądania i wyszukiwania, ścieżki kliknięć, logowania, komunikacji z Klientem). Jednym z działań marketingowych jakie prowadzimy są konkursy i programy lojalnościowe – przetwarzamy tutaj dane Klienta podane przy założeniu Konta Klienta lub rejestracji w programie (szczegółowe informacje znajdują się każdorazowo w regulaminie programów).
 • dla celów prowadzenia działań remarketingowych Towarów i Usług oraz naszych kontrahentów w celu przekazu treści reklamowych poza Sklepem internetowym korzystamy z usług zewnętrznych dostawców (wyświetlanie treści na innych stronach www).
 • w celu prowadzenia badań opinii przez nas lub naszych partnerów przetwarzamy informacje o zamówieniu oraz dane Klienta podane w Koncie Klienta. Dane zebrane w ramach badań opinii są przez nas wykorzystywane do celów niereklamowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne a zarazem stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do realizacji zamówień, działań marketingowych oraz innych usług realizowanych dla Klienta. Usunięcie tych danych osobowych nastąpi w przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie, zaprzestanie przetwarzania lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą zaprzestała aktywności przez ponad 10 lat;
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług, uczestnictwa w realizowanych przez Sklep programach będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia. W przypadku niektórych danych (np. adres e-mail, imię i nazwisko) mogą one być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów związanych z rozpatrywaniem reklamacji, skarg oraz roszczeń dotyczących usług realizowanych przez Sklep internetowy, jednakże dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Dane gromadzone przez pliki cookies (np. dot. aktywności w sklepie Klienta niezalogowanego) przechowywane są przez czas życia cookies lub do momentu wyczyszczenia cookies z urządzenia Klienta. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz z Polityce wykorzystywania cookies.

Kategorie danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: - dane kontaktowe - dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym; - dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym; - dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; - dane dotyczące usług marketingowych.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług, których usługi są wykorzystywane w prowadzeniu Sklepu internetowego (np. w celu realizacji zamówienia jak firmy kurierskie) oraz wybraniu dostawcy produktów. Z wykazem takich podmiotów Klient może się zapoznać niżej.
 • organom państwowym w odpowiedzi na żądanie udostępnienia danych,

Wykaz podmiotów i cel:

Allegro pl sp. z o.o. – obsługa zamówień; Alior Bank S.A., Polska - zrealizowanie płatności; Baselinker, Polska – obsługa zamówień; Ceneo sp. z o.o., Polska – badania opinii; Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna, Polska - Zrealizowanie płatności w systemie Raty Credit Agricole; DialCom24 sp. z o.o. , Polska - zrealizowanie płatności; DPD sp. z o.o., Polska - zrealizowanie zamówienia; Inpost - zrealizowanie zamówienia; ECARD S.A., Polska - zrealizowanie płatności; eService sp. z o.o., Polska - zrealizowanie płatności; Facebook Ireland, Irlandii - marketing Sklepu Internetowego w serwisie Facebook com; Google Inc., USA - analizowanie aktywności w Sklepie i profilowanie Klientów; Google Ireland Ltd, Irlandia - zarządzanie kampaniami reklamowymi i pomiar efektywności; Grupa Okazje sp. z o.o., Polska – badania opinii; Instagram LLC., USA - marketing Sklepu Internetowego w serwisie Instagram com; Krajowy Integrator Płatności S.A. , Polska - Zrealizowanie płatności; LinkedIn Ireland Ltd., Irlandia - marketing Sklepu Internetowego w serwisie LinkedIn com mBank S.A., Polska - Zrealizowanie płatności; Microsoft Corporation, USA – komunikacja z Klientem poprzez skype com; MPAY S.A., Polska - Zrealizowanie płatności; Opineo sp. z o.o., Polska – badania opinii; Paypal Polska sp. z o.o., Polska - Zrealizowanie płatności; PayPro S.A., Polska - Zrealizowanie płatności; PayU S.A., Polska - Zrealizowanie płatności; Poczta Polska S.A., Polska - Zrealizowanie zamówienia; Santander Consumer Bank S.A., Polska- Zrealizowanie płatności w systemie e-Raty Santander Consumer Finanse; Skąpiec sp. z o.o., Polska – badania opinii; Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna), Francja - Zrealizowanie płatności; dostawcy firmy wskazani tutaj celem realizacji reklamacji lub wysyłek w modelu bezpośredniej komunikacji z producentem/dystrybutorem.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Na podstawie właściwej dyrektywy masz prawo do żądania dostępu / sprostowania / usunięcia / ograniczenia przetwarzania / przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W odpowiedzi na żądanie Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki i nie później niż do 1 miesiąca (termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub ich liczbę, ale wtedy przekażemy informację o powodzie przedłużenia) od otrzymania wezwania udziela informacji o podjętych działaniach.

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy jej dane osobowe są przetwarzane. Jeśli tak to osoba ma prawo do dostępu do nich oraz uzyskania informacji o celu przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub wytycznych ustalania tego okresu, informacji o prawach przysługujących na podstawie RODO, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o odpowiednich zabezpieczeniach jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, uzyskania kopii danych osobowych.

Możesz zgłosić swoje żądania dostępu do danych Administratorowi danych osobowych na adres: bok@ergopoint.com.pl

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia Możesz zgłosić swoje żądania sprostowania danych Administratorowi danych osobowych na adres: bok@ergopoint.com.pl W przypadku posiadania Konta Klienta w Sklepie Internetowym dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać po zalogowaniu się do Sklepu.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Administrator danych osobowych może przetwarzać dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 pkt. 3 RODO (osoba, której dane są przetwarzane zostanie o tym poinformowana). Możesz zgłosić swoje żądania usunięcia danych Administratorowi danych osobowych na adres: bok@ergopoint.com.pl

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Możesz zgłosić swoje żądanie ograniczenia przetwarzania danych Administratorowi danych osobowych na adres: bok@ergopoint.com.pl

Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Możesz zgłosić swoje żądanie przeniesienia danych Administratorowi danych osobowych na adres: bok@ergopoint.com.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Osoba, której dane są przetwarzane, może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Możesz zgłosić cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Administratorowi danych osobowych na adres: bok@ergopoint.com.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych a:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (adresatem możliwości skorzystania z oferty Sklepu internetowego nie są dzieci poniżej 16 roku życia Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych tej grupy).
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Administratorowi danych osobowych na adres: bok@ergopoint.com.pl Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Osoba, która podejrzewa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

I. Polityka cookies

I.D.1 Definicje 1.Administrator - oznacza GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon z siedzibą przy ul. Brody 79, 43-450 Ustroń, NIP: 5482585928, REGON: 242993315, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 2.Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 3.Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 4.Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5.Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.ergopoint.com.pl, www.4kidspoint.pl.
6.Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 7.Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

I.D.2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2.Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

I.D.3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik,

iiii) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c. Realizacji procesów niezbędnych dla maksymalnej funkcjonalności stron internetowych i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
f. Świadczenia usług reklamowych i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2.Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] ii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie] iii) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: i) Google AdWords[administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA] ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] iii) Facebook com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
e. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu] g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: i) skype com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

I. D.IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

II. Zmiana Polityki Prywatności/cookies

1.Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności/cookies, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.