Gwarancja

Produkty oferowane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach ErgoPoint.com.pl / 4kidsPoint.pl i/lub na stronach producenta produktu (długość gwarancji to 12 m-cy, a jeśli na dany produkt jest gwarancja dłuższa to taki opis widnieje w opisie produktu). Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. W przeważającej części produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Lokalizacje punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych (załączniki do produktów) oraz na stronach internetowych producentów. Niektóre produkty posiadają kartę gwarancyjną wewnątrz fabrycznie zamkniętego i opieczętowanego opakowania. W takim przypadku karta gwarancyjna produktu może nie być ostemplowana, co jednakże daje pewność, że produkt przez nikogo wcześniej nie był otwierany. Jeśli otrzymają Państwo kartę gwarancyjną bez stempla prosimy o kontakt.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi.