Filtry

Znaki Bezpieczeństwa

Wszelkie prace budowlane mogą być źródłem zagrożenie dla osób postronnych. Niestety nieraz nie da się całkowicie odgrodzić miejsca robót tak, aby nikt przypadkowy nie był w okolicy. Tyczy się to na przykład remontów elewacji. Jednym ze sposobów na minimalizowanie ryzyka jest zastosowanie takiego elementu jak etykiety do zabezpieczenia. Wyrazistą kolorystyką i czytelnym przekazem ostrzegają one o możliwości zaistnienia niebezpieczeństwa. Powierzchnia wewnętrzna pokryta jest tutaj mocnym klejem, który przywiera  w trwały sposób, nawet tam, gdzie zwykłe spoiwa mogłyby nie spełnić swojej funkcji.

Znaki BHP

Etykiety do ochrony dzięki zastosowanym do ich produkcji materiałom zdają egzamin nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Etykiety nadają się również do oznaczania pojemników ze środkami chemicznymi, farbami itd. Nieodzownym elementem służb BHP są także tabliczki inspekcyjne. Wiele elementów wyposażanie podlega okresowej kontroli mającej na celu zachowanie ich sprawności na wypadek wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Tabliczki inspekcyjne w prosty sposób ułatwiają trwałe zaznaczenie terminu kontroli czy daty następnego badania bez kłopotliwego nanoszenia informacji w inny sposób.

Etykiety do ochrony i zabezpieczania 

(wszystkie kategorie) w dziale
Pokazuje 1 - 0 z 1 pozycji
Pokazuje 1 - 0 z 1 pozycji